Niekochana44

69 tekstów – auto­rem jest Niekocha­na44.

Lu­biła kiedy mówił, że ją kocha. 

myśl • 30 listopada 2017, 06:31

Mi­mo te­go, że już jest między ni­mi dobrze
Już na zaw­sze będzie mieć w ser­cu ciężar
Przek­roczyła kiedyś gra­nicę, której nig­dy nie cofnie. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 30 czerwca 2016, 08:09

Miłość wi­si w po­wiet­rzu, od Ciebie za­leży, którą drogą pójdziesz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 grudnia 2013, 21:30

Nie pozwól, bym choć przez chwilę od­czuła,
że kochasz mnie mniej niż wczoraj. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 lipca 2013, 23:53

Łańcuchem uczuć związa­ni prze­mie­rzmy cały świat. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 marca 2013, 00:42

Przed przez­nacze­niem nie uciek­niesz, ale może uda Ci się je przeskoczyć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 stycznia 2013, 23:55

Nie daj złości ujścia w słowach. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 stycznia 2013, 00:34

Idąc mos­tem próby, nie wpad­nij do rze­ki zwątpienia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 grudnia 2012, 00:29

Gdzie się nie ruszyć - ser­ca plas­tra­mi pozalepiane,
chodzą o ku­lach, połamane. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 15 grudnia 2012, 00:39

Nie każdy ot­warcie mówi o uczuciach,
dla­tego spójrz w oczy, one mówią wszystko. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 grudnia 2012, 16:25
Niekochana44

;)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Niekochana44

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

30 listopada 2017, 06:31Niekochana44 do­dał no­wy tek­st Lubiła kiedy mówił, że [...]

4 lipca 2016, 23:41Badylek sko­men­to­wał tek­st Mimo te­go, że już [...]